Over mij

Werkervaring

In 1993 heb ik mijn Master of Business Administration behaald. Vlak daarna ging ik voor ABN AMRO Lease Holding NV werken. Ik heb voor dit bedrijf de oprichting van buitenlandse vestigingen en veranderingstrajecten begeleid. Een prachtige baan, waarin ik met allerlei culturen en gewoonten in aanraking ben gekomen. Het reizen – gemiddeld was ik 300 dagen per jaar onderweg – heeft me uiteindelijk na 8 jaar doen besluiten een andere invulling van mijn loopbaan na te streven.

Mijn volgende werkgever werd Delta Lloyd Groep, waar ik o.a. advies heb gegeven over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en projectmanagement.  

Vanaf 2009 heb ik een aantal jaren als zelfstandige diverse organisaties over de kwaliteit van bedrijfsvoering geadviseerd.

In 2016 ben ik Inhetoog Advies & Support gestart.

Vrijwilligerswerk

Vanaf 2004 ben ik bij diverse stichtingen en verenigingen actief (geweest), onder meer stichting Voordorp Vooruit, stichting Taal doet meer, stichting Een Land Een Samenleving en stichting Ruimte voor Verschil.

Een nieuwe wereld ging voor me open. Een wereld die, anders dan mijn zakelijke werkgevers, primair gericht is maatschappelijke waarde.

Geleidelijk groeide het besef dat ik me volledig wilde toeleggen op activiteiten en organisaties die een maatschappelijke waarde hebben.

Ik vind het van groot belang dat de organisaties waarmee ik samenwerk maatschappelijk verantwoord ondernemen en steeds bewust op zoek zijn naar manieren om hun organisatie te verbeteren. Daar help ik graag bij.

Mijn passies

We plaatsen iemand al gauw in een hokje: het hokje ‘wij’ als diegene dezelfde etnische en/of religieuze kenmerken heeft als wijzelf; of  in het hokje ‘zij’ als dat niet het geval is. Vaak vormen we vervolgens op basis van slechts één achtergrond een mening over diegene. Dat is jammer.

Iemand is immers niet alleen bijvoorbeeld moslim, maar ook vader, werknemer, buurman, voetbalcoach, collega, klant, etc etc. Ondanks alle verschillen die er misschien ook zijn, zijn de overeenkomsten steeds vele malen groter dan die verschillen.

Tijdens mijn werk ben ik met allerlei culturen en gewoontes in aanraking gekomen. Dit heeft er beslist toe bijgedragen dat ik een passie ontwikkelde voor een maatschappij waarin we leven zonder hokjes.

Bekijk meer over mijn werk